Kūniškas individas. Savo paties priešas, priverstas sukurti pramaną - žmogiškumą.

 .