Numatomos teatro naujovės:

·         Technologijomis, visuomeniniais judėjimais, kurie nuolatos kinta, kelsime vis naujus klausimus ir siūlysime naujus konstruktus, nes kartu su jais (ir jų dėka)                gimsta ir naujos paslaugos, profesijos, filosofinės, socialinės teorijos ir t. t.;

·         Plėsime mūsų teatro perspektyvas, kuriomis galėtume kuo arčiau, kuo aktuoliau atsidurti šalia šiuolaikinio žmogaus, kad galėtume jam padėti įsivardinti                      šiandien taip greitai besikeičiančius procesus;

·         Ieškosime nepatirtų ir negirdėtų žanrų, naujų kūrybos modelių. Mums svarbios teatro rūšys „devised“, „collaborative“, kurios pabrėžia ne rezultatą, bet patį                kūrybos metodą ir jas nesunkiai galima įvardyti tiesiog verčiant pažodžiui - bendros kūrybos teatras (to devise - kurti, planuoti, tobulinti, išrasti). Šios formos              teatro svarba yra jo akcentuojamas eklektiškas procesas, kuriam reikalingos inovacijos, išradingumas, vaizduotė, rizika ir pirmiausia - visiškas grupės                            atsidavimas darbui.

·         Mūsų teatre draminis, tradicinis veiksmas/spektakliai nustoja egzistuoti, nes mums svarbu tarpdiscipliniškumas, įvarių meno sričių sintezė. Todėl su                            kiekvienu nauju pastatymu jungsime ir įtrauksime įvairias meno rūšis, tokias kaip : šiuolaikinis cirkas, šiuolaikinis šokis, dailė, kino industrija, medijų menas,                gyvos muzikos atlikimas.

·         Šiandieninis spektaklis įgyja performanso ar manifesto formą, paliečia aštriausias daugiataučio sociumo ar istorinės atminties problemas ir veikia ne tiek                    estetinius, kiek pilietinius jausmus. Savo kūryba skatinsime suprasti, kad šiuolaikinės visuomenės aktualijų sprendimas, problemų įvardijimas teatre šiandien            yra neišvengiamai svarbus.

·         Išėjimas iš teatro, kaip iš uždaros „juodos dėžutės“ erdvės. Mūsų spektakliai vyks ne tik didžiosiose teatro scenose, bet ir lauke, miške , muziejuose, galerijose,            gatvėje, apleistuose pastatuose ir kitose netradicinėse erdvėse. Rengsime menines akcijas, priverčiančias susimąstyti apie kultūros politikos paradoksus.

·         Plėsime posdraminio teatro, kurio samprata ar modelis anaiptol nėra griežtai apibrėžti,  būdingų elementų, stilių, bruožų rinkinį tiek dramos spektakliams,                tiek ir ekstremaliems jo pavidalams. Postdraminis teatras apima ankstesnių estetikų dabartį/atnaujinimą/tąsą, - net ir tų estetikų, kurios jau anksčiau                            atsisveikino su dramine idėja teksto ar teatro lygmenyje. Ne tik jo panorama, bet ir tai, kad šie elementai gali būti skirtingai „pabirę“ viename kuriame                          spektaklyje, gali būti artimi ar būdingi vieno kurio menininko ar grupės kūrybinei biografijai ir pan. Visus juos sieja dėmesys kitoniškumui – tam, kas išsiskiria              iš daugumos ir yra individualu, nepakartojama.

·         Spektakliais skatinsime žiūrovą pažinti „kitą“, „kitokį“. Kitoniškumas provokuoja naujai pažvelgti į pasaulį. Tai gali būti poelgis, keičiantis nusistovėjusias                        vertybes, naujas požiūris į aplinką ir visuomenę arba pamirštas išgyvenimas, kuris sužadina kolektyvinę atmintį.  Kitoniškumas išreiškia tapatybę. Neretai                    individas priverstas ją ginti nuo aplinkos, šeimos ir visuomenės.

·         Spektakliais sieksime tiesiogiai spręsti socialines, kultūrines, politines problemas į jas įtraukiant ne tik profesionalius aktorius, bet ir tiesiogiai su spektaklio                  istorija susijusius žmones.

NEMATAU, NEGIRDŽIU, NEJAUČIU IR NEATSIPRAŠAU - TIK TUŠTUMA

 .