AAT|Artūro Areimos teatro perspektyviniai planai:

·         savo veikla t.y. profesionalaus scenos meno projektais, bei pačiame teatre dirbančių kūrybinių darbuotojų kolektyvų kūrybine veikla           aukščiausiu meniniu lygiu pristatyti meninės kūrybos laimėjimus, puoselėti, plėtoti ir skleisti Lietuvos kultūrą, formų ir žanrų                         įvairove kūrybiškai interpretuoti ir perteikti pasaulio kultūrų laimėjimus, kurti šiuolaikinio meno tradicijas;

·         sudaryti sąlygas augti ir kurti talentingiems jauniems teatro trupės aktoriams;

·         užtikrinti visavertę šalies meninės kultūros sklaidą šalyje ir užsienyje, formuoti šalies meninės kultūros įvaizdį, pristatant teatro                     spektaklius užsienio šalyse;

·         ugdyti, formuoti visuomenės poreikį profesionaliam šiuolaikiniam scenos menui;

·         vykdyti edukacines programas, teatro dirbtuves įvairiuose Lietuvos miestuose;

·         rodyti naujai pastatytus spektaklius regionų gyventojams;

·         dalyvauti šalies ir tarptautiniuose renginiuose, programose;

·         plėsti postdraminio teatro, kurio samprata ar modelis anaiptol nėra griežtai apibrėžti,  būdingų elementų, stilių, bruožų rinkinį tiek             dramos spektakliams, tiek ir ekstremaliems jo pavidalams;

·         keisti nusistovėjusias vertybes, požiūrį į aplinką ir šiuolaikinę visuomenę;

·         plėsti profesionalaus scenos meno kūrybą reziduojant užsienio teatruose, skatinti koprodukcijas su nepriklausomų užsienio teatrų             trupėmis;

·         plėsti teatro spektaklių repertuarą, skatinant naujausios nacionalinės ir užsienio dramaturgijos sklaidą;

·         skatinti kontrokultūrinį judėjimą, kad teatro spektakliai būtų atviri, provokuojantys, kad priverstų ieškoti tiesos, suabejoti dogmomis           ir užduoti nepatogius klausimus;

MŪSŲ NEMIGA SKIRTA ATIDUMUI

 .