NOTHING HURTS

Falk Richter


Premjera 2019 m. Gruodžio 28, 29 d. Artūro Areimos teatras, Vilnius

Trukmė 90 min | N-16

AAT|Artūro Areimos teatras

režisierius/scenografas Artūras Areima | kostiumų dailininkas Artūras Areima| kompozitorius π | vaidina Petras Šimonis, Monika Poderytė


Fotografė Laura Vansevičienė
projektą remia Lietuvos Kultūros taryba

Kūniškumo samprata šiandieniniame pasaulyje, mūsų santykis su kūnu kaip savo tapatybės dalimi, socialinė lytis – kertinės temos, kurias kūrybiniame procese ketina analizuoti spektaklio kūrėjai. Ilgus šimtmečius skirtingose pasaulio kultūrose buvo vykdoma propaganda, siekianti įtikinti žmones, kad jie neturi teisės savintis savo kūno, arba skatino neigiamą požiūrį į jį, o šiuolaikinėje vartojimo visuomenėje šiuo metu pasiektas kitas kraštutinumas: dedamos nepaliaujamos pastangos siekiant įtikinti žmones savo kūno vertingumu, siekiama jį įkainoti. Kūnui pritaikomas visuotinis privačios nuosavybės statusas, visuomenės gamybos/vartojimo struktūros skatina dvigubą subjekto praktiką: reprezentuoti kūną kaip kapitalą ir kaip fetišą.

Gražus kūnas šiandien tampa absoliučiu imperatyvu: būti nuostabia/nuostabiu daugiau nebėra prigimties rezultatas ar moralinių savybių papildinys. Kūno būklė apibrėžiama kaip jo savininko padėtis, už kurią jis yra atsakingas ir kuri gali jį pakeisti: kūną reikia reguliuoti, kruopščiai tikrinti, tobulinti, kad savo pačių pastangomis sukurtume iš jo prekę. Savęs fragmentavimas į savojo „aš" įvaizdžius padalija ir patį kūną į kūno dalis. Medijos, reklama, muzikiniai klipai gausiai papildo tokią fragmentaciją. Kiekviena kūno dalis - lūpos, klubai, šlaunys, pilvas, krūtinė – apžvelgiami atskirai, kaip priemonė, padidinanti trokštamo įvaizdžio vertę. Kūno dalys performuojamos ir dekontekstualizuojamos: suvokiamos kaip nutolusios nuo individo.

Koks jausmas šiandien gali būti tikras ir priklausyti žmogui, kaip vientisai asmenybei? Kaip jį iššaukti, ir ar jis egzistuoja, jei nebesuvokiame savęs, kaip kūno ir dvasios visumos?
Kūniškas individas. Savo paties priešas, priverstas sukurti pramaną - žmogiškumą.

 .