DOMINYKAS MORKŪNAS

http://domasmorkunas.com/Kūniškas individas. Savo paties priešas, priverstas sukurti pramaną - žmogiškumą.


 .