Kūniškas individas. Savo paties priešas, priverstas sukurti pramaną - žmogiškumą.


 .