Režisūra :

AAT|Artūro Areimos teatre:

2020                    Falk Richter NOTHING HURTS

2019                    Falk Richter ELECTRONIC CITY

2018                    Heiner Müller HAMLETMACHINE

2018                     José Saramago AKLIEJI (koprodukcija su Juozo Miltinio dramos teatru)

2017                     Virginija Rimkaitė VIRIMO TEMPERATŪRA 5425

2017                     KLAMO KARAS: PRADŽIA 

2017                     ANTIKRISTAS 

2016                     Kai Hensel KLAMO KARAS 

2016                     MEDĖJOS KAMBARYS

2015                     Falk Richter PO LEDU 

2015                     pagal Eduardą Limonovą NEVYKĖLIS 

2014                     pagal William Shakespeare'ą RIČARDAS II: Post factum (koprodukcija su teatru „Mens publica“ ir VDU teatru)

 

Kituose teatruose:

2020                     Bekūniai BODY/NOBODY (Kauno Šokio teatras "Aura")

2019                     Michał Walczak MŪSIŠKIAI (Juozo Miltinio dramos teatras)

2019                     Friedrich Dürrenmatt FIZIKAI (Juozo Miltinio dramos teatras)

2018                     Antanas Škėma PABUDIMAS (Juozo Miltinio dramos teatras)

2017                     Michał Walczak KASYKLA (Valstybinis Šiaulių dramos teatras)

2016                     Friedrich Schiller MARIJA STIUART (Valstybinis Vilniaus mažasis teatras)

2015                     Mathias Malzieu MECHANINĖ ŠIRDIS (Nacionalinis Kauno dramos teatras)

2014                     KARTU pagal Serhij Žadan romaną „Depeche Mode“ (Nacionalinis Kauno dramos teatras)

2013                     Antonas Čechovas VYŠNIŲ SODAS (Nacionalinis Kauno dramos teatras)

                              INTYMUMAS pagal Jean-Paul Sartre 'ą (Teatras „Mens publica“, VDU teatras)

                              Johann Wolfgang von Goethe FAUSTAS (Baltijos kamerinis operos teatras)

2012                     William Shakespeare JULIJUS CEZARIS (OKT/Vilniaus miesto teatras)

                             PLĖŠIKAI pagal Friedrich Schiller (Kauno valstybinis dramos teatras)

2011                     Yukio Mishima MARKIZĖ DE SAD (Kauno valstybinis dramos teatras)

                             Peter Hacks AMFITRIONAS (Valstybinis Vilniaus mažasis teatras)

2010                     PRAKEIKTIEJI pagal Eugene O‘Neill'o „Gedulas tinka Elektrai“ (OKT/Vilniaus miesto teatras)

                             Henrik Ibsen ŠMĖKLOS (Kauno valstybinis dramos teatras)

                             August Stindberg FREKEN JULIJA (Valstybinis Vilniaus mažasis teatras)

2009                     LAIMINGI pagal Friedricho Schillerio „Klastą ir meilę“ (Kauno valstybinis dramos teatras)

                             Bernard-Marie Koltes SUGRĮŽIMAS Į DYKUMĄ (Kauno valstybinis dramos teatras)

2008                     Jim Cartwright KELIAS (Valstybinis Vilniaus mažasis teatras)

                             Michał Walczak KELIONĖ Į KAMBARIO VIDŲ (Menų spaustuvė)

Festivaliai :

2019                     spektaklio HAMLETMACHINE pristatymas teatre KATAPULT, Orhusas, Danija (AAT|Artūro Areimos teatras)

2019                     spektaklio HAMLETMACHINE pristatymas meno inkubatoriuje FLUGWERK, Berlynas, Vokietija (AAT|Artūro Areimos teatras)

2019                     tarptautinis teatro festivalis Hangzhou International theater festival, PO LEDU, Hangdžou, Kinija (AAT|Artūro Areimos teatras)

2019                     tarptautinis teatro festivalis Beijing Fringe festival, PO LEDU, Pekinas, Kinija (AAT|Artūro Areimos teatras)

2019                     tarptautinis teatro festivalis Mythos, PO LEDU, Renas/Havras Prancūzija (AAT|Artūro Areimos teatras)

2018                     tarptautinis teatro festivalis ST-BOMB, HAMLETMACHINE, Seulas, Pietų Korėja (AAT|Artūro Areimos teatras)

2018                     tarptautinis festivalis Dipfe, HAMLETMACHINE, Tedžonas, Pietų Korėja (AAT|Artūro Areimos teatras)

2018                     spektaklio ANTIKRISTAS pristatymas meno inkubatoriuje FLUGWERK, Berlynas, Vokietija (AAT|Artūro Areimos teatras)

2018                     tarptautinis teatro festivalis Avignon le Off, PO LEDU, Avinjonas, Prancūzija (AAT|Artūro Areimos teatras)

2017                     tarptautinis teatro festivalis Sirenos, ANTIKRISTAS (AAT|Artūro Areimos teatras)

2016                     tarptautinis “Edinburgh Fringe festival“, Falk Richter PO LEDU (AAT|Artūro Areimos teatras)

2016                     Debiutų festivalis TYLOS!, MEDĖJOS KAMBARYS (AAT|Artūro Areimos teatras)

2015                     Dalios Tamulevičiūtės vardo Lietuvos teatrų festivalis, Falk Richter PO LEDU (AAT| Artūro Areimos teatras)

2015                     tarptautinis teatro festivalis SirenosFalk Richter PO LEDU (AAT| Artūro Areimos teatras)

2014                     tarptautinis teatro festivalis Sirenos, RIČARDAS II : POST FACTUM William Shakespeare (AAT|Artūro Areimos teatras)

2012                     Tarptautinis teatro festivalis SirenosJULIJUS CEZARIS William Shakespeare (OKT / Vilniaus miesto teatras)

2011                     Tarptautinis teatro festivalis SirenosEugene O‘Neil PRAKEIKTIEJI (OKT / Vilniaus miesto teatras), Peter Hacks Amfitrionas                                                                  (Valstybinis Vilniaus mažasis teatras)

2010                     Dalios Tamulevičiūtės vardo Lietuvos teatrų festivalis, Henrik Ibsen ŠMĖKLOS (Kauno valstybinis dramos teatras)

2010                     Tarptautinis teatro festivalis Sirenos, Friedrich von Schiller LAIMINGI pagal Klasta ir meilė (Kauno valstybinis dramos teatras)

2010                     Debiutų festivalis TYLOS!, Friedrich von Schiller LAIMINGI pagal Klasta ir meilė (Kauno valstybinis dramos teatras) 

2008                     Lietuvos teatrų pavasaris, Michał Walczak KELIONĖ Į KAMBARIO VIDŲ (Menų Spaustuvės projektas "Atvira erdvė")

2008                     Tarptautinis šiuolaikinių vaizduojamųjų ir atlikėjų menų festivalis PLArTFORMA, Michal Walczak KELIONĖ Į KAMBARIO VIDŲ
                              (Menų Spaustuvės projektas "Atvira erdvė")

2008                     Druskininkų teatro festivalis, Michał Walczak KELIONĖ Į KAMBARIO VIDŲ (Menų Spaustuvės projektas "Atvira erdvė")

2008                     Tarptautinis Vilniaus teatro festivalis Sirenos, Jim Cartwright KELIAS (Valstybinis Vilniaus mažasis teatras) 


Scenografija :

2019                     Michał Walczak MŪSIŠKIAI (Juozo Miltinio dramos teatras)

2019                     Falk Richter ELECTRONIC CITY (AAT|Artūro Areimos teatras)

2019                     Friedrich Dürrenmatt FIZIKAI (Juozo Miltinio dramos teatras)

2018                     H. Müller HAMLETMACHINE (AAT|Artūro Areimos teatras)

2018                     J. Saramago AKLIEJI (AAT|Artūro Areimos teatro koprodukcija su Juozo Miltinio dramos teatru)

2018                     A.Škėma PABUDIMAS (Juozo Miltinio dramos teatras)

2017                     Virginija Rimkaitė VIRIMO TEMPERATŪRA 5425 (AAT|Artūro Areimos teatras)

2017                     Michał Walczak KASYKLA (Valstybinis Šiaulių dramos teatras)

2017                     ANTIKRISTAS (AAT| Artūro Areimos teatras)

2016                     Kai Hensel KLAMO KARAS (AAT| Artūro Areimos teatras)

2016                     MEDĖJOS KAMBARYS (AAT|Artūro Areimos teatras)

2016                     Friedrich Schiller MARIJA STIUART (Valstybinis Vilniaus mažasis teatras)

2015                     Falk Richter PO LEDU (AAT|Artūro Areimos teatras)

2015                     pagal Eduardą Limonovą NEVYKĖLIS  (AAT|Artūro Areimos teatras)

2014                     William Shakespeare RIČARDAS II: POST FACTUM  (AAT|Artūro Areimos teatras)

2014                     Sergej Žadan KARTU (Depeche Mode) (Nacionalinis Kauno dramos teatras)

2013                     A. Čechov VYŠNIŲ SODAS (Nacionalinis Kauno dramos teatras)

2013                     J. P. Sartre INTYMUMAS (VDU teatras)

2012                     William Shakespeare JULIJUS CEZARIS (OKT / Vilniaus miesto teatras)

2011                     pagal Friedrich von Schiller PLĖŠIKAI (Kauno valstybinis dramos teatras)

2011                     Yukio Mishima MARKIZĖ DE SAD (Kauno valstybinis dramos teatras)

2011                     Peter Hacks AMFITRIONAS (Valstybinis Vilniaus mažasis teatras)

2009                     Bernard-Marie Koltes SUGRĮŽIMAS Į DYKUMĄ (Kauno valstybinis dramos teatras)

2008                     Jim Cartwright KELIAS (Valstybinis Vilniaus mažasis teatras)

2008                     Michał Walczak KELIONĖ Į KAMBARIO VIDŲ ( Menų Spaustuvės projektas „Atvira erdvė")Kūniškas individas. Savo paties priešas, priverstas sukurti pramaną - žmogiškumą.


 .